Akdeniz Sözlük – E Akdeniz
16 ocak 2023 tarihinde twitter üzerinde karşılıklı tweetlerle gerçekleşen durum.

twitter
1

twitter
2
bugün telefon rehberimde herkesin masasında gezdiğini düşündüğüm birini güncellediğim kelime.
istanbul'un sokaklarından güç alan gençlerin kurduğu yapım şirketi. farklı ticaret alanlarında yeni girişimlerle adlarından çok söz ettireceklerini düşünüyorum.

youtube kanalı
10 ocak salı akşamından beri gerçekleşen sağanak yağış ve fırtına. yarın akşama doğru dinmesi beklenmektedir.
arkadaşlar evet son düzlükte kararlar nasıl ? benimki karışık gidiyor anlık güncellenecek olan entry olarak kalsın burda... kendimle yılbaşı için planlamayı bu entry üzerinden sohbet ederek yapmayı planlıyorum.
dernek, belli bir amaç için kurulmuş, üyelerinin özgür iradeleriyle oluşan, kendi yönetimini ve denetimini kendisi yapan, ticari kazanç amacı gütmeyen, hukuki kişilik kazanmış sivil toplum kuruluşlarıdır. dernekler, toplumun birçok konuda etkin bir şekilde çalışmasını sağlamaya yönelik olarak kurulur ve çalışmaları genellikle sosyal, kültürel, eğitim, sağlık ve benzeri alanlarda olur. dernekler, üyelerine ve topluma hizmet etme amacıyla faaliyet gösterirler ve üyelikleri ücretsizdir. dernekler, genellikle ülkelerin yasal düzenlemelerine göre kurulur ve yönetilirler.
placebo etkisi, bir insanın düşüncelerinin ve beklentilerinin, fiziksel veya duygusal reaksiyonlarını etkileyebildiği bir etkidir. placebo etkisi, bir insanın, bir çözüm veya tedavinin olmadığı bir durumda bile, o çözüm veya tedavinin etkili olduğuna inanması sonucu ortaya çıkan bir fenomendir.

placebo etkisi, genellikle bir çözüm veya tedavinin etkisi olarak değerlendirilmez, ancak bazı durumlarda, insanların düşünceleri ve beklentileri nedeniyle ortaya çıkan fiziksel veya duygusal değişikliklerin bir önemi olabilir. örneğin, bir insanın, bir hapın kendisini daha iyi hissettireceğine inanması, o hapın aslında bir etkisi olmasa bile, insanın daha iyi hissetmesine neden olabilir.

placebo etkisi, genellikle tıbbi tedavilerde kullanılır ve insanların tepkilerini değerlendirmede bir araç olarak kullanılır.
kediler, insanlar için rahatlatıcı olabilirler çünkü onların sakin ve rahatlatıcı bir enerjisi vardır. kediler, genellikle sakin bir şekilde yanımızda otururlar ve bu, bizi rahatlatmaya yardımcı olabilir. kediler , insanların stres seviyelerini azaltmaya yardımcı olabilirler ve böylece insanların daha rahat ve sakin olmalarına yardımcı olabilirler. kediler , insanların duygularını anlama ve onlarla empati kurma yeteneğine sahiptirler ve bu da insanların daha rahat ve mutlu olmalarına yardımcı olabilir. kediler , insanların dikkatini dağıtmak ve onların düşüncelerini değiştirmek için eğlenceli bir şekilde oyun oynama eğilimindedirler ve bu da insanların daha rahat ve sakin olmalarına yardımcı olabilir.
rüya görme, beyin aktivitesinin bir parçasıdır ve genellikle gece uyurken gerçekleşir. beyin, gün boyunca topladığı bilgileri işler ve bunları anlamaya çalışırken, rüyalar oluşur. rüyalar, beyin tarafından işlenen bilgilerin bir ürünüdür ve rüyalar, insanların düşüncelerini, duygularını ve geçmiş deneyimlerini yansıtır. rüyaların anlamı kişiden kişiye değişebilir ve rüyaların anlamı hakkında yapılan araştırmalar, rüyaların insanların düşüncelerini, duygularını ve geçmiş deneyimlerini yansıttığını, ancak rüyaların anlamı hakkında net bir yargıda bulunamadığını göstermiştir.
numeroloji, sayıların insan yaşamına etkisi üzerine inanılan bir sistemdir. numeroloji, insanların doğum tarihlerine göre sayıların kişiliklerine, kişisel özelliklerine ve geleceklerine etkisi olduğuna inanır. numeroloji, insanların sayılarına göre kişiliklerinin ve geleceklerinin yorumlanmasını amaçlar. ancak, numeroloji bilimsel olarak kanıtlanmamış bir sistemdir ve sayıların insanların kişiliklerine ve geleceklerine etkisi hakkında herhangi bir doğruluk gösterilememiştir. bu nedenle, numeroloji gerçek olarak kabul edilemez.
forer barnum etkisi, bir kişinin kişilik testleri, astroloji yorumları gibi kişiselleştirilmiş ve genel olarak yüzeysel olan bilgilerden oluşan bilgileri okuduğunda, bu bilgilerin kendilerine özel olduğunu düşünmesine neden olan etkiye verilen isimdir. bu etki, insanların kişisel inançlarına, beklentilerine ve düşüncelerine uygun bilgileri arama eğiliminden kaynaklanmaktadır. forer barnum etkisi, insanların kendi düşüncelerini doğrulamak için bilgi araması sırasında ortaya çıkan bir psikolojik etkidir.