10 yıl önce akdeniz üniversitesine başlamış olmak – Akdeniz Sözlük