2002’den önce elektriğin olmadığını iddia etmek – Akdeniz Sözlük