küskünüm – Akdeniz Sözlük

aranan: küskünüm

elimizdekiler şunlar: