Akdeniz Üniversitesi bünyesinde deneysel, test ve eğitim amaçlı olarak her türlü deney ve çiftlik hayvanları ile gerçekleştirilecek olan bilimsel araştırma, deneysel çalışma, üretim, doğadan izole edilmeleri, nakledilmeleri, sağlık hizmetleri uygulamaları, eğitim-öğretim ve yayın gibi temel etkinliklerde kullanılan yöntem ve materyaller ile ilgili minimum etik standartları saptamak, gerektiğinde yeni ilkeler oluşturmak, bunların uygulamalarına ilişkin düzenlemeleri yapmak, etik ilkeler doğrultusunda görüş bildirmek ve araştırma önerilerini bu açıdan incelemek üzere oluşturulmuştur.