akdeniz üniversitesi rock topluluğu – Akdeniz Sözlük
2004'te kurulan, ancak yönetimde halen söz sahibi olan 2010'larda okumuş mezunlarının aşırı tutucu hegemonyası yüzünden yerlerde sürünen topluluk.

sürünmeseydi; müzik toplulukları birliği gibi naylon bir oluşum ile birleşmesine gerek olmaz, yönetimde kalmayı direten mezunların ottan boktan nedenlerle şutladıkları kişilerin (şahsım dahil) nefretini kazanmazdı.