ders kayıtları için bilgi içeren duyurudur. metnin içeriği:

"1)üniversitemize ek yerleştirme ile kayıt yaptıran tüm öğrenciler 05-09 ekim 2020 tarihleri arasında ders kayıt işlemlerini obs (öğrenci
bilgi sistemi) üzerinden yapmak zorundadırlar. ikinci öğretim öğrencileri, öğrenim ücretlerini belirtilen tarihlerde yatırdıkları takdirde ders
kaydını gerçekleştirebileceklerdir.
*** ders kayıt işlemini gerçekleştirmeyen öğrenciler derslere devam edemezler, sınavlara katılamazlar.

2) üniversitemiz ikinci öğretim öğrencileri, öğrenim ücretlerini türk ekonomi bankası (teb) üzerinden öğrenci numarası ile sorgulama
yaptırarak, banka şubelerinden ve atm’lerden gerçekleştirebileceklerdir.

3) 2020-yks ek yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumundan mezun
olamadığı için kayıt yaptıramayacak durumda olan adaylar 05-09 ekim 2020 tarihleri arasında kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim
programına bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla geçici kayıtlarını yaptırabileceklerdir. bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini
31 aralık 2020 tarihine kadar fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu öğrenci işleri birimine teslim etmeleri halinde asıl kayıtları
gerçekleşecektir. bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları iptal edilecektir ve bu durumda olup belirlenen
tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır."
ders mi kaydettik yoksa obs'nin serverlarına karşı harp mi başlattık, orası belli değil. şükür bunu da atlattık. sıra geldi online ders sürecine, ya allah ya bismillah.