Akran zorbalığı – Akdeniz Sözlük
Genelde ilkokulda başlayıp liseye kadar süren yaşıtlar arasında birbirini küçümseme ve aşağılama olarak başlayıp saldırgan bir tutum sergileme olarak görülse de bu olay üniversitede de (evet üniversite) görülen üst sınıf andavallarının bölüme yeni gelen arkadaşlara bazen de sınıf içinde de yaşanan bazen aile içinde akrabalar arasında iş yerinde her yerde karşılaşabileceğimiz bir çeşit psikolojik şiddettir.
En büyük yol açtığı durum, dışlanmışlık ve içine kapanıklık. diğerlerinden farkını ayırt edememe ve durumu içselleştirme sonucunda ise toplum (okul/sınıf/iş) ortamlarına duyulan nedensiz öfke...
Çözüm yollarından biri, bu dışlanmışların (hakaret terimi olarak kullanmıyorum), diğer dışlanmışlar ile kuracağı sosyal ilişkiler ve dostluklardır. Bu durumun yaşı olmadığı gibi aksine, çoğu zaman zorbalık bireylerin içsel problemlerinin dışa yansımasıdır. VE yayılan bir hastalık gibidir.