antalya – Akdeniz Sözlük
izmir istanbul falan hikaye. her ne kadar çok fazla göç almış ve eskiye göre biraz bozulmuş olsa da hala türkiye'nin en güzel ve en yaşanılası şehridir.
antalya'nın bilinen kronolojisi:

mö 700 - 546: lidyalılar dönemi
mö 546 - 336: persler dönemi
mö 336 - 301: helenistik dönem
mö 301 - 188: selevkos krallığına bağlı pleistarkos devlet yönetimi
mö 188 - 65: pamfilya korsanları dönemi
mö 65-ms 395: roma dönemi
ms 395: bizans egemenliğinin başlaması.
ms 655: antalya önlerinde bizans ve islam donanmaları arasında zat-el şenari savaşı yapılması.
ms 1085: süleyman şah'ın antalya'yı alması.
ms 1103: bizans ordusu'nun, antalya'yı anadolu selçuklularından geri alması.
ms 1206: anadolu selçukluları'nın bizans'tan şehri geri alması.
ms 1207: antalya şehri'nin tümüyle selçuklulara geçmesi.
ms 1221: keykubad'ın, antalya körfezi'nin doğusundaki kalanorasa'yı ele geçirmesi.
ms 1308: antalya'da teke beyliği'nin kurulması.
ms 1361: antalya'nın, kıbrıs krallığına bağlanması.
ms 1373: mehmet bey'in antalya'yı geri alması.
ms 1426: antalya bölgesinin tamamen osmanlı devletine bağlanması.
ms 1510: hasan halife ve adamlarının, antalya'nın kızılkaya nahiyesini basıp yağmalaması.
ms 1808: antalya'da kadı paşa isyanı çıkması ve bastırılması.
28 mart 1919: mondros mütarekesi uyarınca, italyanların antalya'yı işgal etmesi.
31 mayıs 1921: italyan birliklerinin antalya'dan çekilme kararı alması.
1 haziran 1921: italyanların, antalya'yı boşaltmaya başlaması.
29 ekim 1923: türkiye cumhuriyeti'nin kuruluşu.
Taşı,toprağı,havası,imkanları...
Her şeyi ile mükemmel bir şehir. Boşa dememiş Atatürk "Hiç şüphesiz ki Antalya, dünyanın en güzel yeridir." diye.