bilgi işlem departmanının öneminin bilinmemesi – Akdeniz Sözlük