bröve – Akdeniz Sözlük
bir askerin önemli bir askeri uzmanlık alanında, üstün bir başarı derecesi elde etmiş olduğunu göstermek üzere verilen bir çeşit ödül.