chatgpt – Akdeniz Sözlük
chatgpt, openai tarafından geliştirilen gpt (generative pre-training transformer) dil modelinin bir variantıdır. orjinal gpt modeline benzer şekilde, chatgpt, verilen kelime dizisinde sonraki kelimeyi tahmin ederek insan gibi metin üretebilmek için tasarlandı. ancak, chatgpt, özellikle konuşma bağlamında kullanıcı girdisine uygun yanıtlar üretebilmek için otomatik mesajlaşma uygulamaları için optimize edilmiştir.

chatgpt modeli, insanlar arasındaki konuşmalar içeren büyük bir veri kümesine dayalı olarak eğitilir ve konuşma ortamında uygun ve tutarlı yanıtlar üretebilir. chatbotlar ve diğer konuşma tabanlı yapay zeka sistemlerini oluşturmak için kullanılmak üzere tasarlandı ve kullanıcılarla doğal ve ilgi çekici konuşmalar yapabilir.