Dayıların telefon fiyatına göre ekonomiyi belirlemesi – Akdeniz Sözlük