Deflasyon – Akdeniz Sözlük
Fiyatlar genel düzeyinin sürekli olarak düşmesi durumu.
Sonra zaten hoop tüketim davranışları değişim gösterir. İşsizlik artışı, üretimde azalma görülür.