dernek – Akdeniz Sözlük
dernek, belli bir amaç için kurulmuş, üyelerinin özgür iradeleriyle oluşan, kendi yönetimini ve denetimini kendisi yapan, ticari kazanç amacı gütmeyen, hukuki kişilik kazanmış sivil toplum kuruluşlarıdır. dernekler, toplumun birçok konuda etkin bir şekilde çalışmasını sağlamaya yönelik olarak kurulur ve çalışmaları genellikle sosyal, kültürel, eğitim, sağlık ve benzeri alanlarda olur. dernekler, üyelerine ve topluma hizmet etme amacıyla faaliyet gösterirler ve üyelikleri ücretsizdir. dernekler, genellikle ülkelerin yasal düzenlemelerine göre kurulur ve yönetilirler.