entelektüel kadın bulmanın oldukça zor olması – Akdeniz Sözlük