carol j. adams'ın ortaya koyduğu feminist-vejetaryen eleştirel kuram ve bu kuramın anlatıldığı kitap.kuram, karşılıklı ve bütünsel bir yaklaşımla öldürülen hayvanların etinin ve metalaşmış etlere dair yapılan reklamlarda nasıl kadın bedeniyle özdeşleştirilerek seksüelize edildiğini, kadınların ise ataerkil dil ve kültür alanında yenilen etle özdeşleştirilerek iktidarın tahakküm nesnesi haline getirildiğini gayet anlaşılır bir şekilde açıklar.kitapta buna dair çarpıcı örnekler, reklam görselleri mevcuttur (bkz: ursula harmdress, arby's breast burger) yapılan tespitler dünya genelindeki egemen ataerkil anlayış hakkında olduğu için kitap boyunca okuyucunun kendi kültür ve dilindeki iz düşümleri anımsaması mümkündür.etin eril iktidar tarafından sahip olunan, tüketilen dişil bir nesne olarak anlamlandırılmasına dair dişil isimlere sahip yemeklerden örnekler verilir ki tavuk göğüsü, dilber dudağı, analı kızlı çorba vb isimler kendi kültürümüzdeki örneklerdir. diğer yandan hayvan üzerindeki tahakküm erkeğin erkeklik hakkı olarak meşrulaşır.kendi bitirme projemde çokça desteğini alacağım bu kitaptan efendim.madalyonun öteki yüzünde aslan,kaplan gibi yırtıcı hayvanlar erkeklere özdeşlik kurarak öznelere dönüşecekleri imgeler olarak sunulur ve yüceltilir ama bu kitabın konusu değil
cinselliğe bulandıktan sonra tüketime sunulan her şeyin daha fazla ve daha büyük bir şevkle alıcı bulması olayını anlatan kitap.