François- Noel Babeuf – Akdeniz Sözlük
Fransız devrimi’nin en sol kanatının temsilcisi olmakla beraber aynı zamanda sosyalizmi temellendirecek en temel düşünceleri ortaya atan kişidir. Sosyalizm öncüsü olarak da düşünebiliriz. Hatta jakobenlerin amaçlarından saptıklarını düşünerek ayrılır, eşitler derneğini kurar ve eşitlikçi sosyalist fikirler ortaya atar. Kısaca Devrimin eşitlik için bir ayaklanmaya dönüşmesi gerektiği fikrindedir.