harf devrimi – Akdeniz Sözlük
1 kasım 1928 tarihinde ''yeni türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında kanun'' un kabul edilmesi ve yeni alfabenin yerleştirilmesi sürecidir.
kanun 3 kasım 1928 günü resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.