karısından içişleri bakanı diye bahseden erkek – Akdeniz Sözlük