maden zengini hatunla evlenip mağarasının erkeği olmak – Akdeniz Sözlük