nlp – Akdeniz Sözlük
nlp (neuro-linguistic programming), dil ve düşüncelerin insan davranışlarını nasıl etkilediğine inanılan bir psikolojik tekniktir. nlp, insanların dil kullanımının, düşüncelerinin ve davranışlarının birbirleriyle ilişkili olduğunu ve insanların dil kullanımını değiştirerek düşüncelerini ve davranışlarını da değiştirebileceklerini varsayar. nlp teknikleri, insanların düşüncelerini ve davranışlarını değiştirmeyi amaçlayan terapi yöntemleri, eğitim ve danışmanlık hizmetleri gibi farklı alanlarda kullanılabilir. nlp, insanların dil kullanımını ve düşüncelerini değiştirerek, davranışlarını da değiştirmeyi amaçlar. nlp teknikleri, insanların düşüncelerini ve davranışlarını değiştirmeyi amaçlayan terapi yöntemleri, eğitim ve danışmanlık hizmetleri gibi farklı alanlarda kullanılabilir.