insan yaşamının, en önemli ve kritik dönemi olarak kabul edilen erken çocuk döneminde, özel kurumlar ve devlet kurumlarında "öğretmen" sıfatı ile çalışan kişilerin yalnızca okul öncesi öğretmenliği mezunu olması gerekmektedir.
okul öncesi öğretmenleri olarak, bu alanda öğretmen olabilmek için yeterli bilgi ve donanıma sahip olmayan çocuk gelişimi bölümü mezunlarının ve bu alanın açıköğretim fakültesinde öğrenim gören 80 bin kişinin devlet kurumlarında görev alabilmesinin önünü açan talim terbiye kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı kurul kararının değişmesini talep ediyoruz.
ayrıca özel kurumlarda da okul öncesi öğretmeni sıfatı ile çalışan: çocuk gelişimi (lisans, önlisans, aöf, lise) ve ilahiyat bölümleri mezunlarının okul öncesi ögretmeni olarak görev yapmasının önüne geçilmesi için bir karar alınıp, uygulanmasını talep ediyoruz.
verilen eğitimin kalitesi ve dönem çocuklarının tüm alanlarda sağlıklı gelişiminin sağlanması için ilgili bölümden mezuniyeti olmayan kişilerin görev alabilmesi, bugünü ve gelecek nesili tehlikeye atmaktır. çocuklarını öğretmenlere emanet etmek ise tüm ebeveynlerin hakkıdır. bu konuda itina ile çalışağınızdan ve en doğru kararı vereceğinizden şüphemiz yok.