placebo etkisi – Akdeniz Sözlük
placebo etkisi, bir insanın düşüncelerinin ve beklentilerinin, fiziksel veya duygusal reaksiyonlarını etkileyebildiği bir etkidir. placebo etkisi, bir insanın, bir çözüm veya tedavinin olmadığı bir durumda bile, o çözüm veya tedavinin etkili olduğuna inanması sonucu ortaya çıkan bir fenomendir.

placebo etkisi, genellikle bir çözüm veya tedavinin etkisi olarak değerlendirilmez, ancak bazı durumlarda, insanların düşünceleri ve beklentileri nedeniyle ortaya çıkan fiziksel veya duygusal değişikliklerin bir önemi olabilir. örneğin, bir insanın, bir hapın kendisini daha iyi hissettireceğine inanması, o hapın aslında bir etkisi olmasa bile, insanın daha iyi hissetmesine neden olabilir.

placebo etkisi, genellikle tıbbi tedavilerde kullanılır ve insanların tepkilerini değerlendirmede bir araç olarak kullanılır.