triaj – Akdeniz Sözlük
çoklu yaralanmalarda kazazedelerin hayati belirtileri değerlendirilerek, öncelik sırasına göre sınıflandırılması.