ülkede olan biteni umursamayan kitle – Akdeniz Sözlük
eğitim sistemsizliğinin bizi getirdiği noktalardan biride Budur. Ne okur yazarlık kaldı ne üretim kaldı safi tüketim.
birinin yaşanan bir gerçeği umursamamasının iki farklı sebebi olabilir. ya duyarsızdır -ki olan biten, kişiyi iyi ya da kötü hiç etkilemediği halde tüüüüm bu olan bitenden etkilenen kişiyi anlamak istemiyorsa katıksız duyarsızdır- ya da olan biteni hiç anlamıyordur.