üniversite – Akdeniz Sözlük
üniversite, yükseköğrenim kurumları olarak tanımlanır ve genellikle lisans, yüksek lisans ve doktora gibi farklı düzeylerde eğitim verir. üniversiteler, akademik bilimler, sanat, ticaret gibi çeşitli alanlarda eğitim veren yükseköğrenim kurumlarıdır ve öğrencilerine çeşitli diplomalar ve sertifikalar verir. üniversiteler, genellikle bir veya birden fazla fakülte ve bölümlerden oluşur ve öğrenciler genellikle bir fakülte veya bölümde öğrenim görerek bir lisans ya da yüksek lisans derecesi kazanmayı hedefler. üniversiteler, araştırma ve bilimsel çalışmalar yapmak için de kullanılır ve öğrencilerine araştırma becerileri kazandırmayı amaçlar.