varoşluk belirtileri – Akdeniz Sözlük
ilk bakışta göze çarpan imkan ve maddi güçle alakası olmayan kalitesiz ve zevksiz eşya tercihi.