verildikten sonra pişman olunan şey – Akdeniz Sözlük